Skip to main content

Så fungerar Buzzy

Buzzy kan vara effektiv vid lindring av injektionssmärta på grund av två olika mekanismer: distraktion och kyla.

Distraktionseffekten uppstår när Buzzy vibrerar på huden runt injektionsstället och stimulerar de nervändar som reagerar på vibrationen. Dessa nervändar sänder signaler till hjärnan, vilket kan leda till att din uppmärksamhet flyttas från injektionssmärtan till känslan av vibrationen. Detta kan bidra till att minimera smärtupplevelsen.

Den kalla effekten uppstår när Buzzy också använder en kylförpackning eller ett isblock som placeras på huden över injektionsstället. Kyla har en bedövande effekt på huden, vilket kan minska känsligheten för smärta och minska upplevelsen av smärta.

Kombinationen av dessa två mekanismer kan vara effektiv för att lindra injektionssmärta. Buzzy kan också användas för att lindra smärta vid andra ingrepp med nålar, t.ex. blodprov, vaccininjektioner och insulininjektioner. Genom att minimera smärtupplevelsen kan Buzzy också bidra till att minska den oro och rädsla som är förknippad med dessa procedurer, särskilt för personer med nålfobi eller barn som kan ha svårt att hantera smärtan vid injektioner.